0.00฿

Start a webshop
[10641]

Start a webshop

เพิ่มลงในตะกร้า

วิจารณ์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 ธันวาคม, 2014

วิจารณ์โดย Bertil Palmqvist

คำอธิบายนี้ "เริ่มต้นร้านค้าเว็-
บ" เป็นสิ่งที่ดีมากถ้าค-
ุณมีทักษะคอมพิวเตอร์-
ปานกลางหรือดี ถ้าคุณทำตามขั้นตอนทั-
้งหมดในตัวช่วยและคุณ-
มีร้านค้าเว็บทำงานก็-
เป็นเพียงการเพิ่มผลิ-
ตภัณฑ์และเริ่มต้นการ-
ขาย! มันไม่ได้สำหรับผู้เร-
ิ่มต้นแน่นอน หนึ่งต้องต้นแบบหลายโ-
ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่-
แตกต่างกันเช่นเว็บเบ-
ราเซอร์โปรแกรมอีเมล, ซอฟแวร์การถ่ายโอนไฟล-
์, โปรแกรมแก้ไขภาพและโป-
รแกรมประมวลผลคำ ผมขอแนะนำโปรแกรมต่อไ-
ปนี้: "Seamonkey", "ธันเดอร์เบิร์ด", "Filezilla", "Gimp" และ "LibreOffice" (นักเขียน) ถ้าคุณยังคงได้รับการ-
ติดคุณจะได้รับความช่-
วยเหลือในการแก้ไขปัญ-
หาโดยการถามคำถามผ่าน-
แบบฟอร์มการติดต่อใน shopwebshop.eu

ให้คะแนน5 จาก ๕ ดาว! [5 จาก ๕ ดาว!]

เขียนคำวิจารณ์ ถอยกลับ
ค้นหาด่วน
 
ใช้คำหลักๆในการสืบค้นสินค้าที่คุณกำลังมองหาอยู่
วางกรอบการสืบค้น
เรายอมรับ
แจ้งข้อมูลให้สังคมออนไลน์
บอกต่อผ่านอีเมล์
บอกต่อผ่านเฟสบุ๊ค บอกต่อในทวิ๊ตเตอร์
เลือกภาษาพร้อมสกุลเงิน
arabic bulgarian czech chinese danish dutch english-eg English finnish french german greek hindi italiano japanese norwegian polish portugues russian slovak espanol swedish thai
เลือกดูราคาในสกุลเงินอื่นๆ
osCommerce